Koninklijke onderscheiding voor twee trouwe bestuursleden

Na vele maanden van voorbereiding was het gisteravond dan eindelijk zover. In eerste instantie zou het de bedoeling zijn om Jaap Pont en Henk van der Wal koninklijk te onderscheiden tijdens de vip avond van de Almelose Ruiterdagen. Helaas gingen de Almelose Ruiterdagen niet door wegens het coronavirus. Maar natuurlijk moesten de drie gezamenlijke besturen toch een mogelijkheid vinden om deze happening door te laten gaan. Daarvoor werd bedacht om een vrijwilligers barbecue te organiseren. Alle vaste vrijwilligers van zowel het Twents Hippisch Centrum, de Almelose Ruiterdagen, en het bestuur van de pony- en rijvereniging de Looleeruiters waren op de hoogte van dit heuglijke feit. Met uitzondering van twee mensen: Henk & Jaap.

Henk van der Wal en Jaap Pont worden toegesproken door Arjen Maathuis, locoburgemeester van Almelo (tevens wethouder Sport). Foto: Coen Mulder

Jaap Pont is al meer dan 30 jaar bestuurslid bij het Twents Hippisch Centrum; daarnaast begeleidt hij al vele jaren de taakgestraften die via de reclassering bij de manege komen werken. Hij is bestuurslid van de Almelose Ruiterdagen en daarbij heeft hij de taak het onderhoud van banen en terreinen en natuurlijk doet hij ook heel veel voor de ponyruiters en de Gravenruiters en dat al vele jaren met heel veel inzet. Dat heeft ons doen besluiten als gezamenlijke besturen om voor hem een Koninklijke onderscheiding aan te vragen en wij zijn er zeer content mee dat Zijne Majesteit de Koning Willem-Alexander dit heeft toegekend.

Ook Henk van der Wal is zo’n zelfde bezige bij. Ruim 25 jaar geleden gingen zijn kinderen rijden op de manege en al heel snel werd hij vrijwilliger en trad toe tot het bestuur van de Looleeruiters. Daarnaast werd hij vaste vrijwilliger bij de prijzen commissie van de Almelose Ruiterdagen. Toen op een gegeven moment het secretariaat onderbezet werd heeft hij die taak met verve overgenomen en kreeg later daar nog de extra taak bij als wedstrijdleider tijdens de Almelo Ruiterdagen. Hij stuurt het hele wedstrijdsecretariaat aan en heeft vele avonden en nachten doorgewerkt om alle deelnemers in te voeren. Een heidens karwei wat hij elk jaar weer met veel overgave doet. En alle mogelijkheden biedt hij de deelnemers om het naar hun wens te maken. Ook hem gunnen wij de waardering die Zijne Majesteit de Koning Willem-Alexander hem heeft toegekend. Beide heren van harte gefeliciteerd en het is dik verdiend!

In het voortraject op deze leuke avond heeft Henk van der Wal zelf nog afscheid genomen van Corrie Pongers als ringmeester dressuur. Ruim 15 jaar lang was zij het vaste gezicht bij de dressuur tijdens de Almelose Ruiterdagen. Mede door gezondheidsklachten heeft zij besloten deze taak neer te leggen. Zij zal nog wel eens een keer verschijnen in het hokje maar niet meer zo frequent als zij dat heeft gedaan. Namens het bestuur van de Almelose Ruiterdagen willen wij haar erg bedanken voor haar geweldige inzet over die 15 jaar. Zij was een geweldige aanvulling voor het evenement.


Corrie krijgt de bloemen aangeboden voor haar jarenlange inzet als ringmeester dressuur. Foto: Coen Mulder

Twents Hippisch Centrum Almelo