Almelose Ruiterdagen vàn mineur náár grote dankbaarbaarheid voor alle hulp.

Begin december 2021 werden wij opgeschrikt dat er meerdere dressuurhuisjes op het Twents Hippisch Centrum ernstig waren vernield. Later bleek ook een ringmeesterhuisje bij het springterrein onherstelbaar te zijn beschadigd. De schade bedroeg naar schatting ongeveer tussen de 4 en 5-duizend euro.
Teleurgesteld en verdrietig meldden wij dit aan de regionale media en via de socials. De reacties vanuit de Almelose burgerij, meerdere sponsoren maar ook vanuit de deelnemers waren enorm. Naast heel veel steunbetuigingen werd ook royaal de knip getrokken. Meerdere trouwe sponsoren, waaronder reïntegratiebedrijf De Overstap, Winselaar Steigerbouw, IJs & Zo, Ferz Reclame en Design, A2 Experts deden spontane stortingen. Er kwam een anonieme gift binnen, die de helft van de schade dekt. Bouwbedrijf Witzand beloofde alle benodigde materialen te leveren tegen kostprijs. Daarnaast is de opbrengst van de Popquiz XL Almelo, dit jaar i.v.m. corona digitaal via de lokale TV, is ook ter dekking van de schade.

Spontaan kwam de roep vanuit de diverse deelnemers om een crowdfunding op te starten en deze leverde ook een bedrag van meer dan € 1000,- op. Het maakte dat de
frustratie en teleurstelling plaats maakte voor dankbaarheid en het besef dat er vele naast ‘ons’ als organisatie staan en de helpende hand bieden.

Een team van vrijwilligers is inmiddels druk aan het werk om de huisjes te herstellen. De hoop is er dat eind maart, wanneer het buitenseizoen weer begint, de eerste huisjes terug geplaatst kunnen worden. Het geeft in ieder geval de harde kern van de organisatie de boost om de schouders eronder te zetten en inmiddels zijn zij al weer volop aan het werk om in juni de 54e editie van de Almelose Ruiterdagen weer plaats te kunnen laten vinden.

Als het coronavirus geen roet in het eten gooit dan vinden er vanaf 17 t/m 26 juni 2022 weer Ruiterdagen plaats op het Twents Hippisch Centrum en wij hopen dan op een ouderwetse versie zonder restricties en weer heel veel deelnemers. Gezellige feestavonden, mooie koetsentocht maar vooral fantastische sport. Komende maand zal de vergunning worden aangevraagd, worden de sponsoren benadert en vrijwilligers worden weer gevraagd om te helpen.
Kortom, wij van de Almelose Ruiterdagen zijn dankbaar voor alle hulp die wij hebben ontvangen!!!
Dank, Dank, Dank!!!