Bestuur & organisatie

Het Bestuur van de Almelose Ruiterdagen wordt gevormd door de volgende personen:

Voorzitter

Riël Klumper
Taakveld: Sponsoring
Tijdens de ARD: Algemeen coördinator

Penningmeester

Ria de Jong – Nijkamp
Taakveld: Vergunningen & subsidies

Secretaris

Eddie Schoneveld
Taakveld: PR & Media

Bestuurslid Wedstrijd

Henk van der Wal
Taakveld: Wedstrijden, ringmeesters, omroep, jury, prijzencommissie, secretariaat
Tijdens de Ruiterdagen: Wedstrijdsecretariaat Paarden & wedstrijdleider

Bestuurslid Techniek

Lambert ter Halle
Taakveld: Tijdwaarneming, ICT, stroomvoorziening, hardware, geluid
Tijdens de Ruiterdagen: Crisismanagement

Bestuurslid Banen & Terreinen

Jaap Pont
Taakveld: camping, parkeerbeheer, dressuur- en springbanen, stallen
Tijdens de Ruiterdagen: coördinator reclassering

Bestuurslid Horeca

Alex Lubberman 
Taakveld: Natte horeca, muntverkoop, vrijwilligers catering
Tijdens de Ruiterdagen: contactpersoon standhouders food

Belangrijke ondersteunende taken:

Sponsoring       

Rohan Hendriksen

Vrijwilligerscoördinatie

Marjan Schoneveld & Marie Tuinstra

Contactpersoon gemeente Almelo – Vergunningaanvraag

Daisy Kuipers

Contactpersoon calamiteitenplan en risicoanalyse/Veiligheidscoördinator

Romar Monfils

Wedstrijdsecretariaat Pony’s

Diny Jurg – Post

Website Almelose Ruiterdagen

Romar Monfils en Laurens van Eekelen