Almelose Ruiterdagen 2021 gaan niet door!

Na een bijzonder jaar – 2020 – waarin Nederland en de wereld werd getroffen door de coronacrisis en wij de Almelose Ruiterdagen moesten annuleren, hadden wij de goede hoop dat wij in 2021 wél weer Almelose Ruiterdagen zouden kunnen houden.
En hoewel de tweede golf in alle hevigheid woekerde, besloot de organisatie weer, via Teams, te gaan vergaderen om maar voorbereid te zijn wanneer er groen licht zou komen. Inmiddels hebben wij de vergunningen aangevraagd en zijn politie en gemeente ook actief in het onderzoeken van de mogelijkheden.

De persconferentie van 13 april jl. geeft echter duidelijkheid. Er komen wel mogelijkheden voor versoepelingen, maar nog niet direct en zonder enkele garantie. Om dan een evenement te houden met vele duizenden mensen, met alle risico’s van dien vinden de gezamenlijke besturen een onaanvaardbaar risico. Daarbij komt dat wij het een deel van onze sponsoren ook niet aan kunnen doen om hen te vragen om ondersteuning terwijl het water hen zelf aan de lippen staat.

Het bestuur van de Looleeruiters is wel voornemens om de data van de Almelose Ruiterdagen, die toch al gereserveerd zijn, te gaan gebruiken voor meetmomenten óf indien mogelijk dressuur- of springwedstrijden, afhankelijk van wat er op dat moment mogelijk is en door de overheid en de KNHS wordt toegestaan.

Als gezamenlijke besturen van de Looleeruiters, Twents Hippisch Centrum en de Almelose Ruiterdagen hadden wij het zo graag anders gezien, maar wij zullen ons gaan inzetten zodat wij in 2022 weer een spetterende editie van de Almelose Ruiterdagen gaan neerzetten.

Twents Hippisch Centrum Almelo